• Home / 
 • Членовете на ФБТИК

Нови членове

Нови членове

 • Аларик

  Аларик Кeпитъл АД е управляващо дружество, лицензирано към Комисията за финансов Надзор (КФН) на Република България. Компанията предлага пълен спектър от инвестиционни продукти и услуги свързани с глобалните пазари. Аларик Кепитъл...

 • Актемиум БЕА Балкан

  Актемиум БЕА Балкан EOOД  е част от международната мрежа на Актемиум състояща се от 300 бизнес единици в 38 държави и е дъщерна на френския концерн VINCI Energies. Актемиум БЕА Балкан разработва експертни решения и предоставя ...

 • Реноват

  Реноват е привилегирован партньор на държавнaта администрация и на местната власт. Фирмата се занимава с обслужване и ремонт на пътища, вариращи от горски пътища до пътища от националната пътна мрежа. Има референции и препоръки...

 • Ренус България

  Ренус действа на пазара в България вече от няколко десетилетия, постигайки развитие от малка спедиторска компания с фокус транспорт в Западна Европа до водещ български доставчик, предлагащ пълния набор логистични решения. Със своя...

 • Ипсос България

  Ипсос е независима компания, която фокусира дейността си основно върху пазарните проучвания. Амбицията на компанията е да провежда пазарни проучвания, за да помогне на клиентите си да разберат съвременното общество и икономика. 

 • Оскар-Ел

  Фирма ОСКАР- ЕЛ ЕООД е специализирана в областта на електрозахранването, автоматизацията, управлението и контрола на технологичните процеси в промишления, електро-енергийния и водния сектор. Фирмата има значителен опит в...

 • IPC PARTNERS

  Компания, специализирана в сферата на недвижимите услуги, представлявана от г-н Христо Ангелков.

 • DASSAULT SYSTEMES

  Компания, специализирана в производството на анализаторски софтуер и инженерни услуги, представлявана от г-н Чавдар Георгиев.

 • MARSCH

  Компания, специализирана в областта на застраховането, представлявана от г-жа Бистра Василева.

 • BALKANS AND VOSTOK RESSOURCES

  Kомпания, специализирана в производството на дървени пелети, дървен материал и колчета от дървен материал,  представлявана от г-н Луи Ласо. 

 • 1 / 5

Нашите събития


View Larger Map CCI France Bulgarie, 8A, bd. Tsar Osvoboditel, étage 2,
1000 Sofia, BULGARIE
Tél : +359 2 981 08 64 | +359 2 980 91 96
Fax : +359 2 981 08 04
E-mail: contact(at)ccifrance-bulgarie.org
Horaires d'ouverture: Lundi au vendredi 9h-18h

© 2017 CCI FRANCE BULGARIE