• Home / 
  • Членовете на ФБТИК

Вече сте част от ФБТИК

  • Бъдете активни и участвайте в събитията организирани от Камарата (ежемесечни срещи, работни закуски с институциите, networking, връзки с посолството, партньорство с други чуждестранни търговски камари).
  • Останете във връзка с нашия екип. Възползвайте се от услугите предлагани от Камарата: специфични проучвания, развиване на нови пазари и други търговски дейности.
  • Информирайте се за актуалните новини от Камарата.
  • Увеличете интереса към дейността  си чрез годишника на ФБТИК, който се разпространява в множество предприятия и институции в България.

Нашите събития

© 2018 CCI FRANCE BULGARIE