• Home / 
  • Членовете на ФБТИК

Вече сте част от ФБТИК

  • Бъдете активни и участвайте в събитията организирани от Камарата (ежемесечни срещи, работни закуски с институциите, networking, връзки с посолството, партньорство с други чуждестранни търговски камари).
  • Останете във връзка с нашия екип. Възползвайте се от услугите предлагани от Камарата: специфични проучвания, развиване на нови пазари и други търговски дейности.
  • Информирайте се за актуалните новини от Камарата.
  • Увеличете интереса към дейността  си чрез годишника на ФБТИК, който се разпространява в множество предприятия и институции в България.

Нашите събития


View Larger Map CCI France Bulgarie, 8A, bd. Tsar Osvoboditel, étage 2,
1000 Sofia, BULGARIE
Tél : +359 2 981 08 64 | +359 2 980 91 96
Fax : +359 2 981 08 04
E-mail: contact(at)ccifrance-bulgarie.org
Horaires d'ouverture: Lundi au vendredi 9h-18h

© 2017 CCI FRANCE BULGARIE