• Home / 
  • Членовете на ФБТИК

Вече сте част от ФБТИК

  • Бъдете активни и участвайте в събитията организирани от Камарата (ежемесечни срещи, работни закуски с институциите, networking, връзки с посолството, партньорство с други чуждестранни търговски камари).
  • Останете във връзка с нашия екип. Възползвайте се от услугите предлагани от Камарата: специфични проучвания, развиване на нови пазари и други търговски дейности.
  • Информирайте се за актуалните новини от Камарата.
  • Увеличете интереса към дейността  си чрез годишника на ФБТИК, който се разпространява в множество предприятия и институции в България.

Нашите събития

< December 2017 >
Mon.Tue.Wed.Thu.Fri.Sat.Sun.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

© 2017 CCI FRANCE BULGARIE