Екип на Ваше разположение

Весела ТОДОРОВА-МОЗЕТИГ
Директор
Тел:+359 2 981 08 64 / +359 2 980 91 96;
Мобилен: +359 897 81 81 74
vessela.todorova-mosettig@ccifrance-bulgarie.org

Мирела ИЛИЕВА
Мениджър Услуги за компании & Администрация
Тел: +359 2 981 08 64 / +359 2 980 91 96
Мобилен: +359 876 09 39 04

mirela.ilieva@ccifrance-bulgarie.org

Вера Тодорова
Мениджър Комуникации & Събития
Тел: +359 2 981 08 64 / +359 2 980 91 96
Мобилен: +359 879 122 322

vera.todorova@ccifrance-bulgarie.org

Константина КАРАНЕШЕВА
Мениджър Комуникации & Събития
Тел: +359 2 981 08 64 / +359 2 980 91 96
Мобилен: +359 879 122 321

konstantina.karanesheva@ccifrance-bulgarie.org

(в отпуск по майчинство)

Нашите събития


View Larger Map CCI France Bulgarie, 8A, bd. Tsar Osvoboditel, étage 2,
1000 Sofia, BULGARIE
Tél : +359 2 981 08 64 | +359 2 980 91 96
Fax : +359 2 981 08 04
E-mail: contact(at)ccifrance-bulgarie.org
Horaires d'ouverture: Lundi au vendredi 9h-18h

© 2017 CCI FRANCE BULGARIE