Обща информация

Обща информация

Население (2014) : 66 259 012 жители

Площ: 643 801 km2 (включително отвъдморски територии)

Парична единица: евро

Франция заема важно място на международната сцена като постоянен член на Съвета за сигурност на ООН, член на НАТО, Г-8, Г-20, ЕС и други международни организации. 

Икономика

БВП (2013г.): 2 113,7 милиарда евро

Растеж на БВП (2013г.): 0,3 %

Безработица: 10,2%

Минимална работна заплата (януари 2014г.): 1 445,38 евро

Бюджетен дефицит: 4,1% от БВП

Франция има първостепенна роля в потока на чуждестранни инвестиции. Страната е вторият консуматор на европейския пазар, непосредствено след Германия, със своето население от 66 млн. души. Ситуирана в сърцето на Европа, която представлява най-големият единен пазар, както и член на еврозоната, Франция е едновременно трамплин към други европейски пазари и идеална дестинация за чуждестранни инвестиции. Френската икономика е ориентирана предимно към услугите: през 2013г. секторът заема около 79,4% от активното население, докато първичният икономически сектор (земеделие, риболов…) представлява 1,9%, а вторичният сектор (основно индустрия) заема 18,7%. Френската икономика е все по-отворена и заема важно място в международния стокообмен, най-вече в ЕС. Нивото на безработица остава сравнително високо в сравнение с другите развити страни и е на ниво от 10,2%, а продуктивността на работната ръка е сред най-високите (20% над средното за Европа ниво). 

Нашите събития

© 2018 CCI FRANCE BULGARIE