• Home / 
  • Работни групи

Земеделие и хранително-вкусова промишленост

Официална позиция на пет чуждестранни търговски и индустриални камари във връзка с проекта за нов закон за храните

Пазар на зърнени и маслодайни култури

Комитетът по земеделие и хранително-вкусова промишленост е създаден през 2014г. с цел да изготви оценка и бяла книга с препоръки относно подобряването и оптимизирането на земеделския сектор в България, предназначена за местните власти. За отговорник на работната група бе избран г-н Станимир Радев, административен и логистичен директор на Еуралис България, а това се случи на първото събрание,  със специален гост г-н Флоран Константен, изпълнителен директор на Еуралис семена за Югоизточна Европа и зам.-председател на Френската търговска и индустриална камара в Румъния. Членовете, които биха желали да се присъединят към работата на групата могат да се обърнат към Атанаска Калчева, директор на ФБТИК (vessela.todorova-mosettig@ccifrance-bulgarie.org). 

Нашите събития

© 2018 CCI FRANCE BULGARIE