2016

Благотворителен Френско - Италиански оперен концерт

Божоле Нуво 2016

Четвърти Френско Италиански голф турнир

Есенен коктейл

Турнир по петанк на ФБТИК

Втори Френско Италиански тенис турнир

Нашите събития

© 2018 CCI FRANCE BULGARIE