Календар 2017г.

Запознайте се със събитията на камарата: 

Нашите събития

© 2018 CCI FRANCE BULGARIE