4-ти френско-италиански тенис турнир

19 май 2018

4-ти френско-италиански тенис турнир

19 май 2018 г. 

Очаквайте допълнителна информация. 

Ако желаете да станете партньор на събитието, свържете се с konstantina.karanesheva@ccifrance-bulgarie.org

Нашите събития

© 2018 CCI FRANCE BULGARIE