Есенен коктейл

20 септември 2018

Есенен коктейл на камарата в резиденцията на Посолството на Франция

20 септември (предстои потвърждение)

18:30 часа

Ако желаете да станете партньор на събитието, моля да се свържете с konstantina.karanesheva@ccifrance-bulgarie.org 

 

 

 

Нашите събития

© 2018 CCI FRANCE BULGARIE