Коктейл за връчване на Годишник 2018

26 април 2018

Представяне и връчване на Годишник 2018г. на членовете на ФБТИК

26 април 2018 г. 

Очаквайте допълнителна информация.

Ако желаете да станете партньори на събитието, можете да се свържете с konstantina.karanesheva@ccifrance-bulgarie.org

Нашите събития

© 2018 CCI FRANCE BULGARIE