Адвокатско дружество "Миков и партньори"

Дружество "Миков и партньори" е основано от Константин Миков, адвокат, практикуващ в Софийска адвокатска колегия с повече от 10 години опит в международното и националното право.

Адвокатското дружество предоставя правни услуги на малки и средни предприятия (МСП) в областта на търговското право и данъчното право. Дружеството е пионер в защита на инвестициите на своите клиенти във финансовия сектор, включително сложни финансови инструменти (CFD, Forex, двоични опции, фючърси и др.) и предлага правни услуги в рамките на европейското право.

Адвокатското дружество консултира малките и средни предприятия на всеки етап от инвестициите в България, като се започне от установяването им, сливане и/или придобиване на други фирми в България, ежедневни делови въпроси, ликвидация на дружества.

http://www.mikov-attorneys.fr/ 

Нашите събития

© 2018 CCI FRANCE BULGARIE