Адвокатско дружество "Миков и партньори"

Дружество "Миков и партньори" е основано от Константин Миков, адвокат, практикуващ в Софийска адвокатска колегия с повече от 10 години опит в международното и националното право.

Адвокатското дружество предоставя правни услуги на малки и средни предприятия (МСП) в областта на търговското право и данъчното право. Дружеството е пионер в защита на инвестициите на своите клиенти във финансовия сектор, включително сложни финансови инструменти (CFD, Forex, двоични опции, фючърси и др.) и предлага правни услуги в рамките на европейското право.

Адвокатското дружество консултира малките и средни предприятия на всеки етап от инвестициите в България, като се започне от установяването им, сливане и/или придобиване на други фирми в България, ежедневни делови въпроси, ликвидация на дружества.

http://www.mikov-attorneys.fr/ 

Нашите събития

< December 2018 >
Mon.Tue.Wed.Thu.Fri.Sat.Sun.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

© 2018 CCI FRANCE BULGARIE