Дискусионен форум, организиран от „Веолия“

5 юни 2018 г. - Международен ден на околната среда

 

09.00 - 13.00 ч., 2 кафе паузи, обяд

Динамични разкази (максимум 15 минути) за кръгова икономика, подкрепени с 1-2 слайда (ppp)

УЧАСТНИЦИ (професионалисти, професори, мениджъри на индустриални фирми, практици и представители на институции: Столична община, МОСВ, БАВ,  ВиК преподаватели от СУ, журналисти)

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: Аулата на СУ „Св. Климент Охридски“

08.45- 09.10 – регистрация

09.10 – 09.20 Откриване – от Регионалния директор на „Веолия“ за България – Франсоа Деберг,  „Веолия“ е домакин на събитие, посветено на възобновяване на световните ресурси, с любезното гостоприемство и участие на  СУ „Св. Климент Охридски“

09.20 - 09.30 г-жа Марина Стефанова, с принос за Глобалния договор и КСО и специален интерес към въпросите на околната среда и глобалните действия и решения.

Светът на кръговата икономика, в който живеем. Мечти, реалност, надежди – Как хората намират вдъхновение да се грижат за глобални каузи (примери за 4 океана, Как действаме и реагираме в България, Зелени каузи  и особена връзка на българите с природата и възприемането на кръговата икономика)

 

Първи панел

09.30 – 10.30

Институциите в променящия се свят на кръговата икономика - 15 минути, презентации от вида TED

Как да управляваме кръговата икономика в големия град – Лилия Ангелова – Дирекция „Управление на отпадъците – Столична община

Дневен ред на конференцията по изменение на климата в Париж (COP 21) и светът след нея. Състезанието „Екообщина“ и напредъкът по отношение на екологичните въпроси в България – Франсоа-Ксавие Кованди – Френски институт

Науката в епохата на кръговата икономика – проф. Яна Топалова – Биологически факултет, СУ Св. Климент Охридски

Пластмасовата чума в света и решенията за рециклиране – Волдемар д‘Амбриер – „Веолия“

Кафе пауза – 15 минути

 

Втори панел

10.45– 11. 45

Българските пионери в кръговата икономика в България (максимум 15 минути, истории от вида TED, подкрепени с 1-2 слайда (PPP)

Фирма Къпфи (Cupffee) – ядивните чаши за кафе „Произведено в България“  – Как 1% може да спести 10 000 000 м3 вода и 10 000 т отпадъци (Мирослав Запрянов, Симеон Гавраилов, Младен Джалъзов)

NASEKOMO – Кръговата икономика помага за решаването на проблема с протеините, използвани за морски хранителни продукти 

Промишлени рифове от фирмата Sea Harmony – възобновяване на живота в моретата, бизнес, стартирал от Черно море, който намира последователи в различни страни

ПСОВ Кубратово – традиция с опита и иновативните технологии на „Веолия“ – „Енергийно неутрален/независим воден бизнес” –  Станислав Станев – „Софийска вода“ АД

(Панелът завършва с 3-минутно видео на г-жа Нора Динова за индикаторна система за контрол на технологиите за производството на биогаз, за да могат да се оползотворяват отпадъците)

Кафе пауза – 15 минути

 

Трети панел

12.00 – 12.50

Индустриите в прехода към кръгова икономика (максимум 15 минути, истории от вида TED, подкрепени с 1-2 слайда (PPP

Иновациите превръщат традиционните индустрии в кръгови – Мариана Итева – Директор Индустриално развитие ва „Веолия“ за ЦИЕ

Асарел - Медет - миннодобивната промишленост в епохата на намаляващи линейни ресурси, нарастващо търсене и все по-голямо внимание към екологичните въпроси -  ( все още не е потвърдено)

„Строителство на сгради – източник на ресурси“  -  доц. Румяна Захариева – УАСГ

 Кoка-Кола – запазваме формулата, увеличаваме производството и … рециклираме 90% от производствените си отпадъци –

(име и заглавие ще бъдат предложени от Кока-Кола) г-жа Ловорка Кекез, Мениджър Околна среда на Кока-Кола ХБК - България

 

Въпроси и закриване

13.00 – 14.00 Обяд

 

14.00 – пресконференция за проекта за центрове за компетентност 

Нашите събития

< October 2018 >
Mon.Tue.Wed.Thu.Fri.Sat.Sun.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 14
15
16
17
18 19 20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

© 2018 CCI FRANCE BULGARIE