ForTeam Talent Assessment

ForTeam Talent Assessment е ексклузивният партньор на CEB | SHL за България. ForTeam е консултантска компания, основана от група психолози, която специализира в изготвянето и изпълнението на проекти за оценка на персонал.

ForTeam e единствената консултантска компания в България, за която Център за Оценка и Развитие е ядрото на бизнеса й.

Едновременно комбинирайки своя бизнес опит и задълбочени познания и умения в сферата на оценяването, екипът на ForTeam изготвя и предоставя висококачествени решения за оценка на местно ниво в рамките на партньорството си със CEB | SHL. 

www.talent-assessment.bg 

Нашите събития

© 2018 CCI FRANCE BULGARIE