Крейо

Фирма, специализирана в техническата изработка на проекти и изготвяне на технически чертежи, както и проектиране на строителни конструкции, представлявана от г-жа Кремена Митева.

Нашите събития

© 2018 CCI FRANCE BULGARIE