Кръгла маса: „Инвестиционните агенции: Силата на иновативна Европа!“

Директорът на ФБТИК г-жа Весела Тодорова-Мозеттиг взе участие във форум, организиран от Българската агенция за инвестиции в рамките на българското председателство, на който присъстваха ръководителите на агенциите за инвестиции от ЕС и Западните Балкани. Бъдещето на европейската политика за привличане на инвестиции, насочени към по-нататъшно развитие на иновациите, част от общите цели и ключови приоритети за новата индустриална стратегия на ЕС, бяха сред основните теми разисквани на кръглата маса. 

Нашите събития

< November 2018 >
Mon.Tue.Wed.Thu.Fri.Sat.Sun.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

© 2018 CCI FRANCE BULGARIE