Мекабор

Мекабор е водещ производител на хидравлични мощности в Европа.

От 1976 г. насам, MECABOR разпространява техническо ноу-хау, опит и капацитет за иновации. 70% от продукцията му е предназначена за износ.

Области на приложение: Стационарни хидравлични системи: Преси, машини, желязо и стомана, специални машини; Мобилни хидравлични системи: Селскостопански машини, оборудване за миене, машини за обществени дейности, минни машини, железопътно оборудване, петролни изследвания.

Представител за България: г-н Момчил Ботев

Нашите събития

< June 2018 >
Mon.Tue.Wed.Thu.Fri.Sat.Sun.
1 2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

© 2018 CCI FRANCE BULGARIE