Мекабор

Мекабор е водещ производител на хидравлични мощности в Европа.

От 1976 г. насам, MECABOR разпространява техническо ноу-хау, опит и капацитет за иновации. 70% от продукцията му е предназначена за износ.

Области на приложение: Стационарни хидравлични системи: Преси, машини, желязо и стомана, специални машини; Мобилни хидравлични системи: Селскостопански машини, оборудване за миене, машини за обществени дейности, минни машини, железопътно оборудване, петролни изследвания.

Представител за България: г-н Момчил Ботев

Нашите събития

© 2018 CCI FRANCE BULGARIE