Придобиване на 63 MW от ВЕЦ в България от Акуо Енерджи

Aкуо енерджи, първият френски независим производител на енергия от възобновяеми източници, завърши придобиването на „Сентрал Хидроелектрик дьо Булгари“ в България от ЕДФ ЕН, съобщават от Aкуо енерджи. Сделката включва портфейл от четири водноелектрически централи в експлоатация с мощност от 63 MW. 

Придобиване на този портфейл позволява на Aкуо енерджи, да засили своето хидро звено и ускори дейността си в България като независим производител на енергия, но и като участник на свободния пазар на електроенергия. Сделката позволява на френската група да се сдобие с екип от 30 инженери и техници, специализирани в експлоатация и поддръжка на водноелектрически централи. Този опитен екип засилва съществуващото хидро звено на компанията за да се отговори на значителните амбиции към този вид енергия, тъй като водната енергия е допълваща дейност за Акуо, която работи по-активно с вятърна и слънчева енергия, и биомаса. 

С цел от енергиен микс от 20% от електричеството което да идва от възобновяеми източници към хоризонта на 2026 г. България представлява ключова страна за Aкуо енерджи, посочват от компанията. Оттам изтъкват още, че България разполага с много силен потенциал от ресурси за възобновяема енергия, добре взаимосвързана електрическа система и стареещи централи на въглища на които възобновяемата енергия и съхранението й ще станат изгоден заместител в бъдеще. С разширявана на дейността в България групата Aкуо енерджи която присъства в региона от 2010 г., ще допълни своите активи в Хърватия, Черна гора и Украйна, както и своите проекти за развитие в Гърция, Сърбия и Косово.

Aкуо енерджи е първият френски независим производител на енергия, произведена изключително от възобновяеми енергийни източници. Aкуо енерджи присъства по цялата верига на добавена стойност в енергетиката: разработване, финансиране, строителство и експлоатация. Към края на 2017 г. компанията е инвестирала 2.1 милиарда евро в общ капацитет от 1.1 GW на активи в експлоатация и в процес на изграждане както и над 2 GW на проекти в развитие. С повече от 360 служители, групата, чието седалище е в Париж, развива дейност в 15 страни по света: Франция, САЩ, Уругвай, Аржентина, Индонезия, Турция, Полша, Хърватия, Австралия, Люксембург, Монголия, Мали, Доминиканската Република, България и Дубай. Акуо енерджи се стреми да постигне глобален капацитет от 3 500 MW през 2022 г.

Нашите събития

< December 2018 >
Mon.Tue.Wed.Thu.Fri.Sat.Sun.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

© 2018 CCI FRANCE BULGARIE