Салон « Обучение и професионална реализация »

Френското посолство в България има удоволствието да ви представи Салона « Обучение и професионална реализация », организиран от Френския институт в България и Агенция Campus France Париж, който ще се проведе на 20 и 21 октомври 2017 година в София.

Събирайки на едно място френски висши учебни заведения и представители на франкофонските програми в България, тази проява ще даде възможност, както за директен контакт със студентите, така и за развитие на междууниверситетското сътрудничество.

С участието на френски предприятия в България и на български фирми утвърдени на франкофонските пазари, тази проява има за цел също така да засили диалога между университети и предприятия, за да имат възможност студентите да се обучават по програми, адаптирани към пазара на труда, а дипломираните млади специалисти да намерят подходящата работа.

Нашите общи цели, не само в рамките на динамичното френско-българско сътрудничество, но и в контекста на европейската интеграция са :

  •  засилване на студентската мобилност,
  •  създаване на съвместни програми за обучение във висшето образование между учебни заведения и развитие на научното сътрудничество,
  •  засилване на диалога между университети и предприятия по въпросите на висшето образование и професионалната реализация

За повече информация и записване  :

www.salonetudesetcarrieres.bg  

Нашите събития

< October 2017 >
Mon.Tue.Wed.Thu.Fri.Sat.Sun.
1
2
3 4
5
6
7 8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

© 2017 CCI FRANCE BULGARIE