Seebridge International

Представителство на чуждестранни физически и юридически лица; консултантска дейност;  изготвяне на икономически анализи; управление на проекти;  посредничество;  участие и изпълнение на международни проекти и европейски програми; консултации в областта на регионалното сътрудничество; връзки с обществеността; комуникация и рекламна дейност

Нашите събития

< November 2018 >
Mon.Tue.Wed.Thu.Fri.Sat.Sun.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

© 2018 CCI FRANCE BULGARIE