Social Hub

Проект за социална интеграция чрез култура, мода и спорт, помощ на хора в нужда, защита на околната среда. Сериозен партньор за Вашия КСО проект. Асоциацията е представлявана от Даниел Енакеску и Диляна Матеева. 

Нашите събития

© 2018 CCI FRANCE BULGARIE