Трансърч

TRANSEARCH International е глобална компания за директен подбор на мениджъри, оперираща на високо и средно мениджърско ниво. Със своите 58 офиса в 41 държави и над 300 партньри и консултанти ние предлагаме глобален обхват, секторно познание и местна експертиза.

TRANSEARCH International, считана за една от най-големите глобални компании за директен подбор на мениджъри е основана в Париж, Франция през 1982 г.

TRANSEARCH International Bulgaria е основана през м. май 2017 г. и предлага директен подбор на високо и средно мениджърско ниво, както и оценяване на лидерския потенциал и компетенциите, базирани на уникалния метод TRANSEARCH Orxestra©. Компанията се управлява от г-н Красен Владимиров. 

За повече информация можете да разгледате приложената презентация. 

Нашите събития

© 2018 CCI FRANCE BULGARIE