Земеделие и хранително-вкусова промишленост

Комитетът по земеделие и хранително-вкусова промишленост е създаден през 2014г. с цел да изготви оценка и бяла книга с препоръки относно подобряването и оптимизирането на земеделския сектор в България, предназначена за местните власти. За отговорник на работната група бе избран г-н Станимир Радев, административен и логистичен директор на Еуралис България, а това се случи на първото събрание,  със специален гост г-н Флоран Константен, изпълнителен директор на Еуралис семена за Югоизточна Европа и зам.-председател на Френската търговска и индустриална камара в Румъния. Членовете, които биха желали да се присъединят към работата на групата могат да се обърнат към Атанаска Калчева, директор на ФБТИК (vessela.todorova-mosettig@ccifrance-bulgarie.org). Повече информация за проведените срещи можете да намерите тук:

Пазар на зърнени и маслодайни култури

Нашите събития


View Larger Map CCI France Bulgarie, 8A, bd. Tsar Osvoboditel, étage 2,
1000 Sofia, BULGARIE
Tél : +359 2 981 08 64 | +359 2 980 91 96
Fax : +359 2 981 08 04
E-mail: contact(at)ccifrance-bulgarie.org
Horaires d'ouverture: Lundi au vendredi 9h-18h

© 2017 CCI FRANCE BULGARIE