Бизнес инкубатор

Предимствата на офис във Френската камара

  •    Възможност да наемете работно място или офис в центъра на града в институционална и модерна среда
  •      Гъвкави решения за стартиране на бизнес
  •      Професионални консултации от специализиран екип
  •      Достъп до бизнес-събитията на Френската камара
  •      Допълнителни бизнес услуги във всички сфери на дейност

Нашите събития

© 2018 CCI FRANCE BULGARIE