Малки обяви

Пространството за публикуване на обяви има за цел да подпомага нашите членове в развитието на дейността им. Тази рубрика ще послужи също така и на дипломираните студенти, които владеят френски език и са в процес на търсене на работа.

Вие сте член на ФБТИК и желаете да публикувате обява (работа, стаж, партньорство или друг вид обява)? Молим Ви да изпратите детайлите на contact@ccifrance-bulgarie.org. За нас ще бъде удоволствие да Ви помогнем.

Търсите работа или стаж? Изпратете ни Вашето C.V. на френски и на български език, както и кратък текст на двата езика, в който представяте в няколко реда професионалната си квалификация и желаната работа на имейл адрес: contact@ccifrance-bulgarie.org.

Обяви за работа и стажове

Нашите събития

< December 2018 >
Mon.Tue.Wed.Thu.Fri.Sat.Sun.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

© 2018 CCI FRANCE BULGARIE