• Home / 
  • Вашата камара

Екип на Ваше разположение

Весела ТОДОРОВА-МОЗЕТТИГ
Директор
Тел:+359 2 981 08 64 / +359 2 980 91 96;
Мобилен: +359 897 81 81 74
vessela.todorova-mosettig@ccifrance-bulgarie.org

Мая КИРОВА
Мениджър Услуги за предприятията
Тел: +359 2 981 08 64 / +359 2 980 91 96
Мобилен: +359 879 122 322

maya.kirova@ccifrance-bulgarie.org

Константина КАРАНЕШЕВА
Мениджър Комуникации & Събития
Тел: +359 2 981 08 64 / +359 2 980 91 96
Мобилен: +359 879 122 321

konstantina.karanesheva@ccifrance-bulgarie.org

Нашите събития

© 2018 CCI FRANCE BULGARIE