• Home / 
  • Вашата камара

Годишен финансов отчет и устав на ФБТИК

Финансов отчет 2013

Финансов отчет 2014

Устав на ФБТИК

Харта за присъединяване към UCCIFE и етичните принципи на Френските търговски камари в чужбина

Нашите събития

© 2018 CCI FRANCE BULGARIE