• Home / 
  • Вашата камара

Управителен съвет

 

Председател
Стефан Дюлае 
Изпълнителен директор - Хавас Уърлдуайд София
ул. Тунджа 16, София 1000
тел :  + 359 2 400 96 00 , факс: + 359 2 400 96 01 
e-mail : stephane.delahaye@ccifrance-bulgarie.org

 

Почетен председател
Патрик Фавр
Изпълнителен директор - STAR BAT Bulgarie
Бул. “Ал. Стамболийски” № 30A, София 1000, БЪЛГАРИЯ
тел : + 359 2 981 49 29, факс: + 359 2 980 41 30,
e-mail : patrick.favre@ccifrance-bulgarie.org

 

Заместник-председател
Олга САНДОВА
Изпълнителен директор - Автомотор Корпорация
Бул. “Европа" № 157, Божурище 2227
тел :  + 359 2 802 22 22 , факс: + 359 2 802 21 06
e-mail : olga.sandova@ccifrance-bulgarie.org

Заместник-председател
Владимир ИВАНОВ
Адвокат в Парижката и Софийската адвокатски колегии
Отговорник отдел " Франкофонски клиенти"
адвокатско дружество ГЕОРГИЕВ, ТОДОРОВ И КО
ул. Парчевич 27, 1000 София, БЪЛГАРИЯ
тел. : +359 2 937 65 00 , факс : + 359 2937 65 25
e-mail : vladimir.ivanov@ccifrance-bulgarie.org

 

Член
Тома Станишев
Изпълнителен директор- Галардо недвижими имоти
ул. Г.С. Раковски 96, София 1000, БЪЛГАРИЯ
тел. : + 359 2 821 21 21 
e-mail : thomas.stanishev@ccifrance-bulgarie.org

 

Член
Станимир Радев
Административен Мениджър, Логистика - Еуралис семена
бул. Никола Й. Вапцаров 53В, София 1407, БЪЛГАРИЯ
тел. : +359 2 868 34 16; +359 889 49 90 26 
e-mail : stanimir.radev@ccifrance-bulgarie.org

 

Касиер
Душан Цветкович
Заместник-Управител и Генерален Секретар на БНП Париба С.А.- Клон София
бул. Цар Освободител 2,  ПК 11, 1000 София
тел: +359 2 921 86 00
имейл: dusan.cvetkovic@bnpparibas.com 

 

Главен секретар
Димитър Атанасов
Управител на Аркадия Инженеринг
бул. Симеоновско шосе 85-3, ет. 5, офис 12, 1421 София
тел: +359 2 865 68 85
имейл: dimitrie@online.bg 

 

Член
Зденек Метелак
Изпълнителен Директор на Сосиете Женерал Експресбанк
бул. Александър Стамболийски 73, София 1303
тел: +359 2 937 05 60
имейл: zdenek.metelak@socgen.com 

 

Член
Меди Бенбугера
Изпълнителен директор на Идънред България
бул. Цариградско шосе 137, София 1784
тел: +359 2 974 02 20
имейл: Medhi.BENBOUGUERRA@edenred.com

Нашите събития

© 2018 CCI FRANCE BULGARIE