• Home / 
  • Вашите въпроси

Вашите въпроси

БЪЛГАРИЯ

Каква е актуалната ситуация на пазара в България?

България се характеризира със стабилен икономически климат. Страната се нарежда на второ място по най-нисък държавен дълг в ЕС (17%) и бюджетен дефицит от едва 2,1%. Българският пазар е сравнително малък, но за сметка на това някои от секторите не са достатъчно добре разработени и несъмнено биха представлявали интерес.

Какви са предимствата за чуждестранните инвеститори?

България има най-благоприятната данъчна система в ЕС. Корпоративният данък и данъкът върху личните доходи е 10%, а минималната работна заплата е сред най-конкуретните. Работната ръка е високо квалифицирана и многоезична. България заема стратегическа географска позиция на кръстопът между ЕС, Турция и Русия.

Какви са различните видове дружества според българското законодателство?

Видовете дружества, които съществуват в България са почти същите, като тези във Франция, с някои изключения. Относно капитала, дружеството с ограничена отговорност може да започне с капитал от 1 евро, докато минималният капитал на акционерното дружество възлиза на не по-малко от 25 000 евро. Корпоративният данък е 10%.

ФБТК

Какво представлява Съюзът на търговските и индустриални френски камари в чужбина?

Съюзът на търговските и индустриални френски камари в чужбина е най-голямата частна мрежа на френски предприятия, която обединява 107 търговски камари в 77 страни. Целта на организацията е да окуражава и подкрепя френските бинес общности, както и да ги подпомага в развитието им по целия свят.

Какви са предимствата на членството във Френско-българската търговска камара?

ФБТК обединява голяма част от френските предприятия в България. Но тя се обръща също така и към всички предприемачи, които целят да развиват дейността си във Франция или България и желаят да направят бизнеса си видим.  Нашата мисия е да окуражаваме икономическите отношения между двете страни и да създадем пространство на доверие и споделяне.

Как да се присъединя към ФБТК?

За да се присъедините към камарата е необходимо да попълните фомуляр и да адресирате писмо да Управителния съвет.


Как да получа годишника на Камарата?

Годишникът на ФБТК е незаменимо средство, което конкретизира дейността ни в едно издание. За да получите годишника, моля обърнете се към нашия екип.

Защо да участвам в събитията организирани от Камарата?

Важно е да участвате в събитията организирани от ФБТК, защото това Ви позволява да поддържате контактите си с останалите членове и да се възползвате от възможността да създадете нови партньорства. По този начин Вие популяризирате дейността си.

УСЛУГИТЕ ПРЕДЛАГАНИ ОТ КАМАРАТА

Представлява ли дейността ми интерес за българския пазар?

ФБТК Ви предлага най-добрият начин да разберете дали дейността Ви представлява интерес на местния пазар. Чрез таргетирано проучване извършено от нашия екип, ние можем да Ви предоставим една по-добра перспектива за развитие на Вашия бизнес.

Как да започна дейност в България от разстояние?

Желаете да предприемете дейност в България като избегнете разходите за настаняване? ФБТК Ви предлага стартер за малки и средни предприятия и Ви дава всички предимства за успешно начало на бизнес в България. Тази услуга Ви дава възможност да изпратите някой от служителите си или да наемете местен служител, на когото ние ще осигурим необходимите условия за работа, професионалната ни мрежа и всички контакти на Камарата.

За какво служи пазарното проучване?

Пазарното проучване представлява детайлна информация относно даден пазар или сектор. То цели да обясни механизмите на функциониране и Ви предоставя всички елементи, необходими за развитието на търговска дейност.

Как ФБТК спомага за популяризирането на дейността ми?

Френско-българската търговска камара разполога с необходимите инструменти за промотиране на Вашия бизнес. Нашият екип организира множество събития през цялата година, сред които ежемесечни срещи, коктейли, спортни турнири, които са прекрасна възможност за създаване на нови контакти. ФБТК организира дейността си с цел предостави на членовете си съветите, информацията и помощта, които са необходими за благополучието им.

Как Френско-българската камара защитава интересите ми?

Един от основните приоритети на Камарата е да защитава интересите на членовете си пред местните власти. С тази цел редовно се организират срещи с нейни представители, които позволяват да бъдат обсъждани и да се вземат под внимание проблемите, които срещат нашите членове в развитието на дейността си.


В случай че въпросът, който желаете да зададете, не фигурира на тази страница, можете да се обърнете към нашия екип.

Нашите събития

< June 2017 >
Mon.Tue.Wed.Thu.Fri.Sat.Sun.
1 2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17 18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

View Larger Map CCI France Bulgarie, 8A, bd. Tsar Osvoboditel, étage 2,
1000 Sofia, BULGARIE
Tél : +359 2 981 08 64 | +359 2 980 91 96
Fax : +359 2 981 08 04
E-mail: contact(at)ccifrance-bulgarie.org
Horaires d'ouverture: Lundi au vendredi 9h-18h

© 2017 CCI FRANCE BULGARIE