България

Каква е актуалната ситуация на пазара в България?

България се характеризира със стабилен икономически климат. Страната се нарежда на второ място по най-нисък държавен дълг в ЕС (17%) и бюджетен дефицит от едва 2,1%. Българският пазар е сравнително малък, но за сметка на това някои от секторите не са достатъчно добре разработени и несъмнено биха представлявали интерес.

Какви са предимствата за чуждестранните инвеститори?

България има най-благоприятната данъчна система в ЕС. Корпоративният данък и данъкът върху личните доходи е 10%, а минималната работна заплата е сред най-конкуретните. Работната ръка е високо квалифицирана и многоезична. България заема стратегическа географска позиция на кръстопът между ЕС, Турция и Русия.

Какви са различните видове дружества според българското законодателство?

Видовете дружества, които съществуват в България са почти същите, като тези във Франция, с някои изключения. Относно капитала, дружеството с ограничена отговорност може да започне с капитал от 1 евро, докато минималният капитал на акционерното дружество възлиза на не по-малко от 25 000 евро. Корпоративният данък е 10%.

Нашите събития

< March 2018 >
Mon.Tue.Wed.Thu.Fri.Sat.Sun.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22 23
24
25
26
27
28
29
30
31

© 2018 CCI FRANCE BULGARIE