Услугите предлагани от камарата

Представлява ли дейността ми интерес за българския пазар?

ФБТИК Ви предлага най-добрият начин да разберете дали дейността Ви представлява интерес на местния пазар. Чрез таргетирано проучване извършено от нашия екип, ние можем да Ви предоставим една по-добра перспектива за развитие на Вашия бизнес.

Как да започна дейност в България от разстояние?

Желаете да предприемете дейност в България като избегнете разходите за настаняване? ФБТИК Ви предлага стартер за малки и средни предприятия и Ви дава всички предимства за успешно начало на бизнес в България. Тази услуга Ви дава възможност да изпратите някой от служителите си или да наемете местен служител, на когото ние ще осигурим необходимите условия за работа, професионалната ни мрежа и всички контакти на Камарата. 

За какво служи пазарното проучване?

Пазарното проучване представлява детайлна информация относно даден пазар или сектор. То цели да обясни механизмите на функциониране и Ви предоставя всички елементи, необходими за развитието на търговска дейност.

Как ФБТИК спомага за популяризирането на дейността ми?

Френско-българската търговска индустриална камара разполога с необходимите инструменти за промотиране на Вашия бизнес. Нашият екип организира множество събития през цялата година, сред които ежемесечни срещи, коктейли, спортни турнири, които са прекрасна възможност за създаване на нови контакти. ФБТИК организира дейността си с цел предостави на членовете си съветите, информацията и помощта, които са необходими за благополучието им.

Как Френско-българската търговска индустриална камара защитава интересите ми?

Един от основните приоритети на Камарата е да защитава интересите на членовете си пред местните власти. С тази цел редовно се организират срещи с нейни представители, които позволяват да бъдат обсъждани и да се вземат под внимание проблемите, които срещат нашите членове в развитието на дейността си.

Нашите събития

< March 2018 >
Mon.Tue.Wed.Thu.Fri.Sat.Sun.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22 23
24
25
26
27
28
29
30
31

© 2018 CCI FRANCE BULGARIE