Станете наш партньор

Възползвайте се от разнообразния календар със събития на камарата, за да рекламирате Вашето предприятие и дейност! 

Нашите събития: 

  • Beaujolais Nouveau, най-мащабното франкофонско събитие с над 2000 гости
  • Нашите коктейли "Networking Vibe", които се организират с цел да се очертаят нови перспективи за сътрудничество между членовете
  • B2B форуми в партньорство с други двустранни камари и организации
  • Конференции и бизнес закуски с представители на институциите и експерти
  • Спортни събития: турнир по петанк и тенис
  • Представянето на Годишника на камарата или Есенния коктейл в резиденцията на френското посолство: формати от 250+ гости

Предлагаме Ви различни пакети в зависимост от Вашите цели: годишни партньорства или за конкретно събитие, както и спонсорство с продукти. 

За да получите повече информация за възможностите за партньорства с камарата, молим да се обърнете към нашия екип.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin