Partenaires

2016 г. – година на инвестиции и социална отговорност в Schneider Electric

Schneider Electric е глобален лидер в областта на енергийния мениджмънт и автоматизацията. Решенията, които предлага правят енергията сигурна, надеждна, ефективна и екологична. През 2016 г., компанията инвестира средства и ресурси в прилагането на практики за устойчиво управление и социална отговорност, в съзвучие със своята корпоративна култура и етичен кодекс. Благодарение на активните действия в тази насока, бяха постигнати резултати, които повлияха позитивно както на конкретни потребители, така и на нагласите на обществото като цяло.

През месец март, по повод Международния ден на жената, Schneider Electric България обяви участието си в кампанията HeForShe (ТойЗаНея) - инициатива на ООН-Жени за равенство между половете. Кампанията HeForShe бе обявена през 2015 г. на ежегодната конференция на ООН-Жени в Давос, като Schneider Electric е сред първите десет компании, които се включват в нея. С това компанията поема ангажимент и публично заявява своята подкрепа за равенството между половете като по този начин допринася за промяна на общественото мнение по въпроса.  Като част от инициативата френската компания ще повиши присъствието на жените в структурата с 40% и с 35% на представителността на жените на ключови позиции както и ще прилага принципа за еднакви възнаграждения във всички световни подразделения, които покриват 85% от служителите на компанията.

С навлизането на активния отоплителен сезон, за втора поредна година, Schneider Electric участва в програмата „Борба с енергийната бедност“.  Едно домакинство се счита за енергийно бедно, когато членовете му не могат да си позволят да поддържат необходимия топлинен комфорт на разумна цена в зависимост от техните доходи. Това обикновено са самотни майки и възрастни хора, които в зимните месеци са затруднени да плащат сметките си за отопление. Благодарение на общия проект между Schneider Electric, Енергийна агенция Пловдив и БЧК Пловдив, доброволци от компанията и БЧК посетиха 60 енергийно бедни домакинства в Пловдив. В продължение на един месец те раздадоха пакети с индивидуални спестяващи устройства (лед лампи, аератори за вода и душ, ключ за ефективно използване на енергията).

През декември, Schneider Electric дари оборудване за над  30 000 лв. на Техническия университет – Варна като предостави на учебната лаборатория в катедра „Електроснабдяване и електрообзавеждане” („ЕСЕО”), най-новите и съвременни решения от продуктовата си гама. Предоставяйки оборудване на ТУ-Варна, компанията инвестира в бъдещето на студентите. Чрез възможността да работят с последно поколение апарати, хардуер и софтуер, те могат учейки се да използват системите за енергиен мениджмънт, което ги прави по-конкурентоспособни на трудовия пазар. Благодарение на Schneider Electric учебната лаборатория става една от най-модерните в страната, със специализирано оборудване на нивото на световнопризнатите технически университети, с каквото малко учебните заведения в България разполагат.

 

Articles sur le même thème

Aucune actualité disponible.

Evénements sur le même thème

Partager cette page Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Linkedin