Sofia 

Paris 

Sofia1 EUR

Paris 1,00 EUR

Актуално

Вторият от серията коктейли за отбелязване началото на есенния бизнес сезон, 29 септември 2020

Бяхме много щастливи да Ви посрещнем вчера на втория коктейл от серията събития, които отбелязват възобновяването на активния бизнес сезон, след няколко месеца прекъсване поради пандемията. Благодарим на заместник- министъра на икономиката, г-н...

All news

Видео

All videos

Нашите основни партньори:

ФБТИК притежава сертификат ISO 20121 - устойчиви събития