Sofia 

Paris 

Sofia1 EUR

Paris 1,00 EUR

Актуално

Равносметка за събитие

Втора конференция - Nearshoring в България

Във връзка със състоялата се в четвъртък международна онлайн конференция „Bulgaria as a Top Nearshoring destination“ министърът на икомомиката, г-н Лъчезар Борисов изтъкна, че според последните проучвания на работодателски и бизнес организации 95 на...

All news

Видео

All videos

Нашите основни партньори:

ФБТИК притежава сертификат ISO 20121 - устойчиви събития