Paris 

Sofia 

Paris1 EUR

Sofia 1,95 BGN

Актуално

[Translate to Bulgare:]

Равносметка за събитие

Общо събрание 2022

Управителният съвет на ФБТИК имаше честта да приветства членовете на Общо събрание на асоциацията, което се проведе в Гранд Хотел София в четвъртък, 30 ноември 2022 г. Отчетът за дейността на 2021 г., финансовият отчет за 2021 г., както и програмата...

All news

Видео

All videos

Нашите основни партньори:

ФБТИК притежава сертификат ISO 20121 - устойчиви събития