Actus des entreprises  •  Formation

Покана: поредица от семинари от "Делойт България"

Семинар на тема „Електронна идентификация и договаряне в контекста на електронната търговия“, който ще се проведе на 27 февруари 2024 година, 10:00 -12:30 часа, със следната програма:


1. Електронно подписване съгласно Регламент 910/2014 (eIDAS) и Закона за електронния документи и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ)

 • Видове електронен подпис
 • Електронен печат и електронен времеви печат
 • Електрони изявления – изпращане, получаване и удостоверяване на авторство на електронни изявления
 • Анализ на съдебна практика на българския съд и Съда на Европейския съюз във връзка с електронно подписване и удостоверяване на авторството на електронни изявления


2. Практически проблеми във връзка с изявления в електронна среда и електронно договаряне

 • Правна сила на саморъчно подписване върху дигитален носител
 • Преддоговорна отговорност
 • Сключване на договори в електронна среда с обикновен и усъвършенстван електронен подпис, други особености

3. Проект за Регламент eIDAS 2.0 – цели и нововъведения в сравнение с настоящия Регламент 910/2014 (eIDAS 1)

4. Европейска стратегия за данните

 • Въздействие върху електронната търговия
 • Регулация на „Смарт договори“


5. Въпроси и отговори

 

Семинар на тема „Защита на личните данни в контекста на електронната търговия“, който ще се проведе на 20 март 2024 година, 10:00 -12:30 часа, със следната програма:

 
1. Съответствие с нормативните изисквания

 • Идентифициране на дейностите по обработване на лични данни от онлайн търговеца
 • Роли и отговорности във връзка с обработване на личните данни; отношения с контрагенти на онлайн търговеца
 • Уведомления за поверителност – задължително съдържание и практически препоръки при уведомяване в онлайн среда
 • Съгласие – кога е необходимо; събиране и управление на съгласията
 • Използване на легитимен интерес и специални изисквания при директен маркетинг
 • Бисквитки - нормативна уредба и практика
 • Кога е необходима оценка на въздействието
 • Трансфер на данни към страни извън ЕС/ЕИП, приложими гаранции и документиране
 • Политики на онлайн търговеца
 • Технически и организационни мерки за защита на данните в онлайн среда


2. Практика на надзорните органи по защита на данните при онлайн търговия

3. Нови предизвикателства: защита на личните данни при използване на изкуствен интелект и съвременни технологии

4. Препоръки, въпроси и отговори

 

Семинар на тема „Защита на потребителите и особеностите при онлайн продажба на стоки и услуги“, който ще се проведе на 11 април 2024 година, 10:00 -12:30 часа, със следната програма:


1. Европейско и национално законодателство в областта на потребителското право

 • „Омнибус“ директива
 • Директива за представителните искове
 • Закон за защита на потребителите
 • Закон за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки


2. Забранени търговски практики

 • Заблуждаващи търговски практики
 • Нелоялни търговски практики
 • Агресивни търговски практики


3. Договори от разстояние

 • Сключване на договори от разстояние
 • Права и задължения на страните по договори от разстояние


4. Законови изисквания при обозначаване на цени и намаления

 • Начини и основни принципи при обозначаване на цени
 • Начини и основни принципи при обявяване на намаления, акции и промоции


5. Гаранции и рекламации

 • Законова гаранция
 • Търговска гаранция
 •  Рекламации


6. Актуална съдебна практика в областта на потребителското право

7. Въпроси и отговори

 

Семинар на тема „Онлайн финансови операции и платежни услуги. Законови изисквания и актуална съдебна практика“, който ще се проведе на 15 май 2024 година, 10:00 -12:30 часа, със следната програма:


1. Понятие за платежни услуги. Доставчици на платежни услуги.

2. Рамков договор.

3. Разрешаване и изпълнение на платежни операции. Отговорност при неразрешени операции. Тежест на доказване.

4. Задълбочено установяване самоличността на платеца.

5. Новият режим на предоставянето на финансови услуги от разстояние.

6. Въпроси и отговори

 

Къде: гр. София, Балкан Бизнес Център, ул. Михаил Тенев 4, ет.12
В зависимост от броя на регистрираните участници, мястото може да бъде променено в полза на всички желаещи да се включат.

Работен език: български.

Семинарите са подходящи за:

 • юрисконсулти
 • служители по съответствието
 • отговорници по защита на личните данни
 • служители в търговски отдели
 • администратори на уебсайтове
 • собственици на бизнес, вкл. стартъпи в областта на финтех, е-търговия, IT и др.


Такса за участие:
За едно обучение от поредицата: 80 евро на участник. 
За две или повече обучения от поредицата: 65 евро на участник за всяко избрано обучение.

Пълен пакет (за всички обучения): 200 евро на участник. 

При двама или повече участници от едно дружество се предвижда 5% допълнителна отстъпка от таксата на всеки участник.

Цените са без ДДС и се заплащат предварително.

Сертификати: На всички присъстващи на семинарите ще бъдат връчени сертификати за участие, издадени от Делойт Лигъл.

Семинарът „Защита на личните данни в контекста на електронната търговия“ дава възможност за получаване на кредити - 2 CPE (съгласно политиката на Международната асоциация на професионалистите в областта на поверителността на данните (IAPP)). 

 

За регистрация:
За да запазите място за участие в семинарите, регистрирайте се, като изпратите на имейл адрес dkirkova(@)deloittece.com заявка за участие, съдържаща следната информация:

 1. Избран/-и семинар/-и от поредицата или пълен пакет
 2. Име и фамилия на участника
 3. Отдел и позиция на участника
 4. Служебен имейл адрес на участника
 5. Данни за фактура:
 
 • пълно наименование на дружеството
 • ЕИК, ДДС номер (ако е приложимо)
 • адрес
 • МОЛ


Регистрацията за участие в семинарите ще бъде потвърдена с изпращане на фактура за заплащане на дължимата такса, след като получим на посочения имейл адрес Вашата заявка.

 

За въпроси и допълнителна информация:

Десислава Киркова – Старши мениджър, Клиенти и пазари
E-mail: dkirkova(@)deloittece.com

С уважение,
Екипът на Делойт Лигъл

 

Articles sur le même thème

Aucune actualité disponible.

Evénements sur le même thème

Partager cette page Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Linkedin