Actus des entreprises

Schneider Electric издава първия за сектора си план за оптимизиране на центровете за данни с цел оползотворяването на потенциала на изкуствения ин

  • Центровете за данни трябва да преустроят дизайна на своята физическа инфраструктура, за да отговорят на новите потребности в епохата на изкуствения интелект (ИИ)

Рюей Малмезон (Франция) – 19 октомври 2023 г. – Schneider Electric, лидерът в дигиталната трансформация на енергийното управление и автоматизацията, обяви днес публикуването на първото за сектора ръководство за справяне с новите предизвикателства за проектиране на физическа инфраструктура за центрове за данни с цел подпомагане на промяната в работните натоварвания, произтичащи от изкуствения интелект (ИИ), като определи златния стандарт за проектиране на центрове за данни, оптимизирани за ИИ.

Озаглавен „Епохата на ИИ: предизвикателства и насоки за проектиране на центрове за данни“, този новаторски документ предоставя безценни познания и представлява цялостен план за организациите, които се стремят да използват целия потенциал на ИИ в своите центрове за данни, включително и прогнози за нововъзникващите технологии в подкрепа на клъстери с висока плътност на ИИ в бъдеще.

Навлизането на изкуствения интелект доведе до значителни промени и предизвикателства в проектирането и експлоатацията на центровете за данни. Тъй като приложенията на ИИ намират все по-широко разпространение и оказват все по-голямо въздействие върху много сектори – от здравеопазването и финансите през производството до транспорта и развлеченията – това поражда търсене на процесорна мощ. Центровете за данни трябва да се адаптират, за да отговорят ефективно на променящите се потребности от енергия на приложенията, задвижвани от ИИ.

Пионер в бъдещия дизайн на центровете за данни

Предвижда се натоварването с изкуствен интелект да нарасне с комбиниран годишен темп на растеж (CAGR) от 26 до 36% до 2028 г., което ще доведе до повишено търсене на енергия в рамките на съществуващите и новите центрове за данни. Обслужването на това прогнозно търсене на енергия включва няколко ключови съображения, очертани в Бялата книга, която разглежда четирите категории физическа инфраструктура – мощност, охлаждане, стелажи и софтуерни инструменти. Бяла книга 110 е достъпна за изтегляне тук.

В епоха, в която изкуственият интелект променя икономическите сектори и преформулира конкурентоспособността, последната бяла книга на Schneider Electric проправя пътя на бизнеса към проектирането на центрове за данни, които не само могат да поддържат изкуствен интелект, но и са напълно оптимизирани за него. Бялата книга въвежда иновативни концепции и най-добри практики и така позиционира Schneider Electric като лидер в развитието на инфраструктурата на центровете за данни.

„Тъй като изкуственият интелект продължава да напредва, той поставя съвсем нови изисквания към дизайна и управлението на центровете за данни. За да се справим с тези предизвикателства, е важно да разгледаме няколко ключови атрибута и тенденции на натоварването с ИИ, които влияят както на новите, така и на съществуващите центрове за данни“, посочи Панкай Шарма, изпълнителен вицепрезидент за направленията енергийна сигурност и бизнес с центрове за данни в Schneider Electric. „Приложенията на ИИ, особено клъстерите за обучение, са с висока изчислителна интензивност и изискват големи обеми процесорна мощност, предоставена от графични процесори или специализирани ускорители на ИИ. Това оказва значителен натиск върху инфраструктурата за захранване и охлаждане на центровете за данни. И тъй като разходите за енергия се увеличават и опасенията за околната среда нарастват, центровете за данни трябва да се съсредоточат върху енергийно ефективен хардуер като например високоефективни системи за захранване и охлаждане и възобновяеми енергийни източници, за да спомогнат за намаляване на оперативните разходи и въглеродния отпечатък.“

Новото ръководство за компании, които се стремят да използват целия потенциал на ИИ в своите центрове за данни, се приема много добре от клиентите.

„Пазарът на изкуствен интелект се разраства бързо и ние вярваме, че той ще се превърне в основна технология за предприятията, като им помогне да ускорят процесите и значително да подобрят производителността си“, коментира Евън Спаркс, главен продуктов директор за изкуствен интелект в Hewlett Packard Enterprise. „Тъй като ИИ се превръща в доминиращо работно натоварване в центъра за данни, фирмите трябва да започнат да мислят целенасочено за проектирането на пълен пакет решения на проблемите с ИИ. Вече наблюдаваме огромно търсене на изчислителни ускорители с ИИ, но балансирането на търсенето чрез подходящото съчетание от материали и съхранение, както и активирането на тези нови мащаби предполага добре проектирани софтуерни платформи. За да се справят със задачата, предприятията трябва да търсят решения като специализирани разработки на машинно обучение и софтуер за управление на данни, които осигуряват видимост при използването на данни и гарантират, че данните са безопасни и надеждни преди внедряването им. Заедно с внедряването на цялостни решения за центрове за данни, които са проектирани да осигуряват устойчиви изчисления, можем да дадем възможност на нашите клиенти успешно да проектират и внедрят ИИ и да го правят отговорно.“

 

Отключване на пълния потенциал на ИИ

Ръководството на Schneider Electric за центрове за данни с приложение на изкуствен интелект изследва критично важните пресечни точки на инфраструктурата на изкуствения интелект и центъра за данни и разглежда ключови съображения като:

  • насоки относно четирите ключови атрибута и тенденции на ИИ, които са в основата на предизвикателствата на физическата инфраструктура в областта на захранването, охлаждането, стелажите и управлението на софтуера;
  • препоръки за оценка и подкрепа на екстремнa плътност на мощността на стелажите при сървъри за обучение на ИИ;
  • насоки за постигане на успешен преход от въздушно охлаждане към течно охлаждане в подкрепа на нарастващата топлинна проектна мощност (TDP) на работните натоварвания с ИИ;
  • предложени спецификации за стелажите с цел по-добро разполагане на сървъри с изкуствен интелект, които изискват висока мощност, охлаждащи колектори и тръбопроводи и голям брой мрежови кабели;
  • насоки за използване на софтуер за управление на инфраструктурата на центровете за данни (DCIM), системата за управление на електроенергията (EPMS) и системата за управление на сградите (BMS) за създаване на цифрови близнаци на центъра за данни, операциите и управлението на активите;
  • перспективи за нововъзникващите технологии и подходи за проектиране, които да помогнат за справяне с развитието на ИИ.

 

За повече информация относно решенията и експертния опит за центрове на данни с изкуствен интелект на Schneider Electric моля, посетете Schneider Electric.

Articles sur le même thème

Aucune actualité disponible.

Evénements sur le même thème

Partager cette page Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Linkedin