Actus des entreprises

УниКредит Булбанк и Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) подписаха кредитна гаранция в подкрепа на МСП

Партньорството между двете институции ще допринесе за устойчивия растеж и конкурентоспособността на бизнеса в страната

Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ), който е част от групата на Европейската инвестиционна банка (Групата на ЕИБ), подписа гаранционни споразумения с УниКредит Булбанк. Със средствата ще бъдат финансирани проекти в подкрепа на устойчивия растеж и конкурентоспособността на малките и средни предприятия и на зелената трансформация на българската икономика.

Инициативата е част от Плана за възстановяване и устойчивост на България и има за цел да насърчи инвестициите в областта на климата и да допринесе за зеления преход на българската икономика.

С подписването на тази допълнителна кредитна гаранция по програмата Invest EU RRF, в допълнение към сключеното споразумение през месец май 2023 година между Европейската инвестиционна банка и групата УниКредит за предоставяне на 1 милиард евро на малък бизнес в седем държави в Централна и Източна Европа, включително и България, УниКредит Булбанк разширява обхвата си и възможността да разполага с всички продукти по програмата Invest EU, като банковата институция ще предлага гаранции и за инвестиционните заеми и кредити за оборотни средства. Тези нови финансови инструменти, предоставени от ЕИФ и УниКредит Булбанк, ще бъдат достъпни и за клиентите на УниКредит Лизинг, което ще даде допълнителни възможности за финансиране на бизнеса и ще помогне за постигането на устойчив и успешен растеж.

"Щастливи сме да работим съвместно с УниКредит Булбанк и да представим на българския пазар ново поколение гаранционни продукти, които ще разширят възможностите за финансиране на по-малките предприятия и ще им помогнат да се развиват по устойчив и ефективен начин. УниКредит Булбанк е натрупала сериозен опит в прилагането на сложни финансови инструменти и за нас е удоволствие да продължим успешното си сътрудничество и да разширим възможностите за финансиране на българските предприемачи в рамките на Плана за възстановяване и устойчивост", коментира Винсент ван Стийнсел, Директор Финансови Програми на ЕИФ.

"Партньорство между УниКредит Булбанк и Европейския инвестиционен фонд е важна стъпка към подкрепата на малките и средните предприятия в България. Чрез предоставянето на кредитни гаранции, ние ще помогнем на предприемачите да получат необходимото финансиране за своите проекти и да развият своите бизнеси. Това е важно не само за нашите клиенти, но и за цялата икономика на страната, като се подкрепя устойчивия растеж и се създават нови работни места“, сподели Цветанка Минчева, главен изпълнителен директор на УниКредит Булбанк.

УниКредит Булбанк продължава успешното си сътрудничество с ЕИФ, като разширява възможностите за финансиране на българските предприемачи в рамките на Плана за възстановяване и устойчивост. Банката е ангажирана да подкрепя устойчивото развитие на бизнеса и да помага за изграждането на по-зелено бъдеще за България.

Articles sur le même thème

Aucune actualité disponible.

Evénements sur le même thème

Partager cette page Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Linkedin