Actus des entreprises

УниКредит Булбанк събра водещи експерти на дискусионна среща, посветена на успешния и справедлив ESG преход и новите изисквания на регулато

По време на събитието ESG консултанти и експерти от банката и бизнеса споделиха своите добри практики и насоки как да се структурират правилно целите на компаниите, как всички нови изисквания могат да бъдат възможности за развитие и успех на бизнеса , какво предстои по първа вълна ESG/CSRD

 

Екипът на УниКредит Булбанк и водещи експерти от консултантския сектор и бизнеса проведоха дискусионна среща на тема: Предизвикателствата пред големите компании: как да изберем правилния ESG партньор, какво предстои по първа вълна ESG/CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive)  и как бизнесът да се подготви. Събитието се проведе в Международния център на УниКредит Булбанк и постави началото на серия уоркшопи и обучения, планирани от банката в подкрепа на бизнеса по пътя му към устойчива трансформация и по-лесно посрещане на новите регулаторни изисквания.

 

Новата директива CSRD, която ще влезе в сила през 2024 отчетна година, значително ще разшири обхвата на задължителната отчетност на компаниите в сравнение с настоящата ситуация и докладването по Директивата за нефинансовото отчитане (NFRD). През 2025 г. обхватът ще се разшири и компаниите със служители над 250 човека, с оборот над 50 млн. евро или баланс над 25 млн. евро също ще бъдат задължени да докладват.

 

Борислав Бангеев, Директор Корпоративно банкиране и член на Управителния съвет на УниКредит Булбанк сподели някои успешни практики от банката, които неизменно започват с обучение на екипа и ясно дефиниране на реалните предизвикателства, които трябва да бъдат преодолени по пътя към устойчиво развитие. Борислав Бангеев постави акцент и на активното партньорство на банката, пазарен лидер в корпоративното банкиране, да подготви своите клиенти в процеса на ESG трансформацията. „В корпоративната стратегия на УниКредит Булбанк дълбоко е залегнало имплементирането на ESG факторите във всичко, което правим. Наясно сме, че всички големи компании ще трябва да се адаптират към устойчивите критерии и ние сме силно ангажирани да осигурим устойчив и справедлив преход за наши клиенти“, сподели той.

 

Важно е да извървим този преход заедно и да се вслушваме в нашите партньори“, коментира и Биляна Младенова-Милева, мениджър ESG стратегия в УниКредит Булбанк. Биляна спря вниманието си на новите изисквания по първа вълна CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). Директивата за корпоративно отчитане на устойчивостта ще постави нов етап в докладването и ще има значителен ефект за компаниите и техните заинтересовани страни в интерес на по-устойчива икономика и интегрирането на екологичните и социалните фактори в процесите на вземане на решения. „Дружествата ще трябва да преразгледат процесите си на отчитане, да оценяват дейността си чрез принципа за двойната същественост, от една страна как предприятието влияе върху всички аспекти на устойчивото развитие и от друга как околната среда и обществото влияят върху дейностите на предприятието и неговото финансово състояние“, коментира Биляна.

 

Доскоро ESG докладването беше доброволен акт и се извършваше от компании със значително взаимодействие, след което се включиха и компании, които чрез ESG доклади целяха да се диференцират на пазара, но съвсем скоро докладването по ESG става практически задължително и ще обхване целия бизнес в цялата верига на стойност“, продължи темата Боян Рашeв, управляващ партньор на denkstatt Bulgaria, лидер при консултантските услуги по устойчиво развитие.

 

Боян Рашeв подчера, че докладването на устойчивостта се превръща в задължителна част от годишните отчети, а ръководството на компаниите трябва да е силно ангажирано и да съдейства за процеса. Задължителен характер придобива и прилагането на стандартите на ЕС (Стандарти на ЕС за отчитане на устойчивостта ESRS), както и външният одит.

 

В дискусионния панел на срещата се включиха и представителите на бизнеса Иван Добрев, изпълнителен директор КЦМ АД, Сергей Влайков, главен финансов директор София Мед, Цветомир Узунов, главен финансов директор Дискордия и Северин Вартигов, главен финансов директор Енери. Участниците дискутираха важността на ESG инвестициите и как те могат да подобрят финансовите резултати, рейтинга и устойчивостта на бизнеса. Важен акцент на срещата беше и как бизнесът се подготвя за предизвикателствата и възможностите, които предстоя в процеса на устойчивия преход. Панелистите обмениха идеи и споделиха своите най-добрите практики и инструменти за управление на ESG рисковете, а присъстващите гости имаха възможност да създадат  нови партньорства в областта на ESG инвестициите и устойчивото предприемачество.

След успеха на първата дискусионната среща, УниКредит Булбанк планира да организира поредица от уоркшопи и обучения, които да подкрепят бизнеса в пътя му към устойчива трансформация и посрещане на регулаторните изисквания. Банката се стреми да бъде активен партньор на своите клиенти при постигането на ESG целите им и да продължава да подкрепя устойчивото развитие на бизнеса и обществото за успешен и справедлив устойчив преход.

 

Articles sur le même thème

Aucune actualité disponible.

Evénements sur le même thème

Partager cette page Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Linkedin