Actus des entreprises

УниКредит е първата паневропейска банка, която печели глобален сертификат EDGE за полова равнопоставеност и приобщаване

  • Отбелязвайки значителен напредък относно  равнопоставеността на половете, банките в Унгария, България, Чехия, Словакия, Румъния, Хърватия и Сърбия получиха сертификати EDGE, присъединявайки се към сертифицираните банки на УниКредит в Италия, Германия и Австрия.
  • EDGE сертификатите налагат водещи глобални стандарти за оценяване на равнопоставеността и приобщаването в бизнеса. Със сертифицирането на дружествата в Централна и Източна Европа над 80% от служителите на групата попадат в обхвата на EDGE сертификацията, което позволява на банката да получи глобално отличие.
  • УниКредит е първата организация в банковия сектор, която притежава сертификат EDGE в 10 държави и е пример за финансовите институции по света.

 

УниКредит постигна изключителен успех, като първата паневропейска банка с глобален сертификат EDGE за равнопоставеност между половете и приобщаване. Отличието е в резултат на усилията в областта на многообразието и приобщаването на банките в Унгария, България, Чехия, Словакия, Румъния, Хърватия и Сърбия, които получиха своите EDGE сертификати. Те се присъединиха към вече сертифицираните банки от групата в Италия, Германия и Австрия, които са посланици на равнопоставеността между половете. След тези признания УниКредит е първата банка, която притежава сертификата в 10 държави в Европа.

В резултат на този напредък УниКредит получава правото да бъде отличена с престижната глобална сертификация.

EDGE сертифицирането е водещият световен стандарт за многообразие, равнопоставеност и приобщаване (DE&I), базиран на равенство между половете и взаимосвързаността им с други ключови фактори на работното място. Той предлага цялостна рамка, по която организациите се оценяват в световен мащаб.

За да получат този сертификат, банките на УниКредит бяха строго оценявани от независим одитор, относно процесите и политиките по приемственост, равенството в заплащането, тяхната ефективността и приобщаващата култура на организацията.

Всички банки на УниКредит, сертифицирани по EDGE, се ангажират да продължат да насърчават равнопоставеността между половете и приобщаването на работното място, като следват конкретни планове за действие по EDGE. Плановете се основават на резултатите от процеса на сертифицирането. Те включват ангажименти, като гарантиране на представителство на жените на средно, висше и най-високо управленско ниво, създаване на непрекъснати възможности за кариерно израстване и равно заплащане, насърчаване на мъжете да се възползват от предлагания от банката платен отпуск по бащинство, който е по-дълъг от този предвиден по закон, и други.

"УниКредит е пример за устойчиви бизнес практики в Европа. Горд съм, че сме първата организация от банковия сектор, която притежава сертификат EDGE в 10 държави, и първата паневропейска банка с глобален сертификат. Да бъдем лидер в областта на половото многообразие, равнопоставеността и приобщаването е неразделна част от културата ни и затвърждава ангажимента ни към тези принципи и ценности, като значима част за нашия непрекъснат бизнес успех. Голямото многообразие в екипа ни създава приобщаваща среда, необходима за предоставяне на най-добрите решения за увеличаващите ни се клиенти в цяла Европа", коментира Андреа Орчел, главен изпълнителен директор на УниКредит

"Постижението на УниКредит да получи глобален EDGE сертификат променя бизнеса. Започвайки с пет от своите банки през 2022 г. и сега разширявайки обхвата си с още шест, за да обхване повече от 80% от цялата група, УниКредит демонстрира дълбок ангажимент към многообразието, равнопоставеността и приобщаването като двигател на устойчивия успех. Глобалното ни сертифициране говори красноречиво за доверието им в EDGE, като доброволен стандарт и независим сертификат. Това е и стратегически ход за използване на разнообразен набор от таланти, който поставя нови критерии за приобщаващо и равноправно работно място за всички. С получаването на глобален EDGE сертификат УниКредит не просто създава вълнуваща история; те са пионери в бъдещето на бизнеса - многообразен, справедлив, приобщаващ и изключително иновативен. Поздравления!", споделя Аниела Унгурсан, основател на сертифицираща фондация EDGE.

"Равнопоставеността и приобщаването на половете винаги са били един от приоритетите ни и ние, от УниКредит Булбанк, систематично инвестираме в повишаване на осведомеността и адаптиране на нашите процеси, за да ги постигнем. Пътят на сертифициране ни даде възможност да оценим практиките си, да планираме в каква посока можем да продължим да напредваме, включително въз основа на опита на представителствата на УниКредит в други държави", споделят Андреа Тониети, член на Управителния съвет на УниКредит Булбанк и директор "Хора и култура" и Снежана Берова, мениджър DE&I в УниКредит Булбанк.

Articles sur le même thème

Aucune actualité disponible.

Evénements sur le même thème

Partager cette page Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Linkedin