Actus des entreprises

Централна и Източна Европа е регион на растеж за Европа и УниКредит

Анализаторите на УниКредит очакват икономиките в ЦИЕ да нараснат с около 3% през 2024 г. и 2025 г., сходни темпове на растеж ще отбележат и Западните Балкани. „Темповете на растеж в региона на ЦИЕ са близо до потенциала тази година, докато в Западна Европа е 0.5%, което е под потенциала“, коментира Дан Букша, главен икономист на УниКредит за ЦИЕ по време на форума за Централна и Източна Европа Euromoney. УниКредит е основен спонсор на събитието, което през  привлече 1200 участници от 45 държави.

 

Според последния икономически анализ за тримесечието за ЦИЕ „Година на решаващи избори“ на екип Икономически проучвания в УниКредит, представен на Euromoney, частното потребление вероятно ще бъде водещо за възстановяването на растежа в региона, подпомогнато от по-бързия растеж на реалните заплати и увеличаването на кредите на фона на по-ниските лихвени проценти. Очаква се капиталовите разходи и износът да допринесат за растежа най-рано през второто тримесечие на годината.

 

Икономистите на УниКредит виждат бюджетни дефицити под 3% от БВП през 2024-25 г. в Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Чехия и Сърбия, с отрицателни фискални импулси в повечето страни от ЦИЕ. Те смятат, че фискалните корекции ще бъдат забавени от графика на изборите.

 

"Очакваме проевропейските партии да спечелят повечето места в Европейския парламент, като Полша ще ръководи групата ЕС-ЦИЕ, която ще настоява за по-задълбочена икономическа и политическа интеграция в Европа", казват икономистите в тримесечния анализ. Те добавят, че изборите през 2024-25 г. ще бъдат последните, преди политиците в региона да бъдат принудени да се справят с демографските и икономическите предизвикателства.

 

Сред основните решения, които трябва да се вземат в ЦИЕ, са: 1. Приемането на еврото на България през 2025 или 2026 г.; 2. по-бързи преговори за разширяване между ЕС, Западните Балкани, Молдова и Украйна; 3. Полша и Румъния да затвърдят своето геополитическо значение; и 4. повече подкрепа за Украйна. Икономистите виждат основните рискове в по-нататъшен популистки наклон от основните партии, понижаване на рейтингите, слабо външно търсене, водещо до рецесия и други.

 

В този макроикономически и геополитически сценарий, страните от Централна и Източна Европа продължават да бъдат двигатели на растежа и за УниКредит. "Регионът продължава да бъде от стратегическо значение за УниКредит и нашият план е да продължим да се развиваме с ускорени темпове, като разчитаме на съчетанието от силни местни екипи, които познават добре пазара и глобалния опит на групата.", коментира Теодора Петкова, директор за Централна и Източна Европа на УниКредит, по време на форума за ЦИЕ. Централна Европа и Източна Европа допринася за 33% от общия размер на кредитите на УниКредит, 31% от общия размер на депозитите и 30% от нетните приходи на групата, сочат финансовите резултати на банковата група към третото тримесечие на 2023г.

 

„Клиентите са в центъра на всичко, което правим. Безспорно конкурентно предимство е географското покритие на УниКредит, чрез което предлагаме несравнимо обслужване чрез 10 водещи банки, от които номер едно в Австрия, Босна и Херцеговина и Хърватия и на лидерска позиция в България“, допълва Теодора Петкова. Това прави УниКредит втората по големина група в ЦИЕ по отношение на активите към третото тримесечие на 2023 г., възлизащи на 236 млрд. евро, включително с Alpha Bank Румъния.

 

Директорът на УниКредит за Централна и Източна Европа вижда силна възходяща тенденция в усвояването на дигиталните технологии, което УниКредит подпомага чрез непрекъснати инвестиции в софтуерни иновации. Тя представи данни, според които около 60% от клиентите в региона вече са активни мобилни потребители (към третото тримесечие на 2023 г.), в сравнение с 53% през 2022 г. Цифровите продажби в Централна Европа почти се удвояват на годишна база и нарастват до 50% от всички продажби в Източна Европа.

 

Също така в областта на международните плащания УниКредит обработва повече от 20% от транзакциите от района на Централна и Източна Европа, като тенденцията е постоянно да нараства. Повече от 95% от всички плащания се нареждат чрез дигитални канали.

 

УниКредит е безспорно предпочитаната банка за международни компании. „Активен финансов партньор сме на две от всеки три водещи международни компании", каза Теодора Петкова и подчерта, че конкурентното предимство на УниКредит в обслужването на корпоративни клиенти е свързано с общоевропейския обхват на групата. „Имаме най-добрите продуктови фабрики в областта на управлението на активи, застраховането, плащанията, търговското финансиране и финансово структуриране на дългови капиталови инструменти, които достигат до клиентите ни чрез интегрирани канали за дистрибуция и добре подготвени екипи“, коментира Теодора Петкова. Тя припомни, че персонализираните инвестиционни възможности чрез onemarkets Fund вече са достъпни за клиентите на банката в Чехия, Словакия, Унгария и България, като скоро ще достъпни и в Румъния.

 

„Ангажиментът ни към принципите на ESG е решаващ фактор за изборите, които правим и начина, по който работим“, допълва директорът на УниКредит за Централна и Източна Европа. С 2,3 млрд. евро зелени и 1,1 млрд. евро социални кредити за първите 9 месеца на 2023 г. в региона, УниКредит дава пример и подкрепя екологичния и социалния преход на своите клиенти. Паневропейските партньорства на Фондация УниКредит с Джуниър Ачийвмънт и Teach for all, които обхващат и страните от ЦИЕ, подкрепят напредъка на образованието на децата и младежите в различните страни. През първите девет месеца на 2023 г. в ЦИЕ има около 45,4 хил. бенефициенти на финансово образование, предоставено чрез глобални и местни партньорства и с помощта на доброволци от банките.

Articles sur le même thème

Aucune actualité disponible.

Evénements sur le même thème

Partager cette page Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Linkedin