Actus des entreprises

Schneider Electric и STACK EMEA – сътрудничество за тласък по пътя към устойчиво, цифрово бъдеще

·      STACK Infrastructure бързо се превърна във водеща световна компания за цифрова инфраструктура, като предоставя първия италиански център за данни от четвърто ниво (стандарт Tier 4) в Милано и работи в мащаб, за да създаде прецедент за устойчива цифрова инфраструктура в региона на EMEA (Европа, Близкия изток и Африка).

·      Schneider Electric предостави основната физическа инфраструктура в центъра за данни MIL01A на STACK, включително IT шкафове, Galaxy VX UPS и електроразпределение, заедно с модулите EcoStruxure™ Building Operation, Power Monitoring Expert, Data Center Expert и IT Expert.

·      Като използва 100% възобновяема енергия, работи при намалени PUE и WUE, както и съгласно принципите на ESG, с ангажираност за опазване на природата и за положително социално въздействие, STACK осигурява някои от най-модерните и устойчиви центрове за данни за колокация в Италия и в региона ЕМЕА. 

Милано, Италия, 04 октомври 2023 г. – Schneider Electric, лидерът в дигиталната трансформация на енергийното управление и автоматизацията, предоставя част от фундаменталната физическа инфраструктура и софтуерни решения на STACK Infrastructure (STACK) за обекта на компанията MIL01A в Милано, като ѝ помага да проправи пътя за по-устойчиво, цифрово бъдеще в Италия.

 STACK, партньорът за цифрова инфраструктура на най-иновативните компании в света и водещ световен разработчик и оператор на центрове за данни, се установява в региона на EMEA чрез интегрирането на три утвърдени европейски бизнеса и създава електроцентрала за устойчива колокация, както и хиперскални центрове за данни, адаптирани спрямо нуждите на конкретния клиент. Днес компанията предоставя на своите клиенти несравним, гъвкав капацитет за разгръщане и устойчива платформа за растеж – при това докато работи с общностите на място, за да изгражда отношения на синергия, които създават стойност за всички.  

Устойчиви като конструкция

В световен мащаб всеки център за данни се захранва от 100% възобновяема енергия, с водна ефективност, енергийна ефективност и оптимални охладителни системи, които са в основата на конструкцията. В Милано, Италия, STACK работи с Schneider Electric, за да даде тласък по пътя към устойчиво и цифрово бъдеще, като поддържа хиперскални нива на ефективност на центровете за данни, които отговарят на изискванията на бизнеса за цифрова инфраструктура. Съоръжението MIL01A на STACK осигурява годишна ефективност при оперативното потребление на енергия (PUE) от <1,3 и ефективност при използването на вода (WUE) от 0,36 – като при това спазва термалните препоръки ASHRAE TC9.9.

За да постигне най-високите нива на ефективност в рамките на своя силов агрегат, STACK използва високоефективнoто непрекъсваемо захранване с литиево-йонни батерии Galaxy™ VX UPS на Schneider Electric за своето съоръжение MIL01A, което предлага до 99% енергийна ефективност в режим eConversion™, заедно с шкафовете, агрегатите за климатизация в компютърната зала (CRAC), електрическото разпределение и комутационната апаратура на Schneider Electric. В няколко от своите съоръжения в EMEA STACK също е внедрил свои собствени технологии за охлаждане, които му позволяват да събира дъждовна вода, като намалява зависимостта си от общественото водоснабдяване и свежда до минимум потреблението на ресурси.

Софтуерът също е от решаващо значение за компанията. В своя център за данни MIL01A STACK използва платформата EcoStruxure™ на Schneider Electric, включително нейните модули Data Center Expert, EcoStruxure IT Expert и Power Monitoring Expert, за да получава несравнимо качествен анализ и контрол върху оперативната среда. Системата за управление на сгради (BMS) на Schneider Electric, задвижвана от EcoStruxure, се свързва със своите електрически, механични и други критично важни системи в центъра за данни, като помага за наблюдение, автоматизация и намаляване на потреблението на енергия с цел по-ефективен цялостен процес.

 Чрез щателен подход към проектирането и експлоатацията и чрез използването на възможностите на платформата EcoStruxure за центрове за данни на Schneider Electric STACK предлага несравними нива на устойчивост и ефективност на клиентите си в Италия.

ESG и местните общности

STACK също като Schneider Electric вярва, че независимо от ускорения темп в търсенето на дигитален растеж и развитието на центровете за данни, трябва да внедряваме новаторски практики за устойчиво развитие. STACK се ангажира да намали въздействието върху околната среда и да увеличи положителното социално въздействие както на глобално, така и на местно ниво. Един пример за това как компанията стимулира кръговата икономика и устойчивостта в местните общности е чрез саниране на наследени сгради или разполагане на сглобяема инфраструктура върху неизползвана земя с промяна на предназначението ѝ – в подкрепа на по-широката икономическа и цифрова екосистема.

Ангажиментите на STACK се простират и до околните общини, като допринасят с оптични връзки за училищата и местната администрация. Чрез своята водеща в сектора дигитална инфраструктура в Милано компанията предоставя достъп до технологичен напредък и предлага множество предимства на студенти и местни фирми. Тези възможности включват обучение на местни работници, създаване на висококвалифицирани работни места чрез собствени образователни програми в областта на STEM (наука, технологии, инженерство и математика) и разнообразни курсове за хора, които търсят успешна кариера в центровете за данни.

 „Днес нашият свят става все по-дигитализиран и по-взаимосвързан и от първостепенно значение е да използваме силата на центровете за данни и цифровата инфраструктура за по-зелено, по-устойчиво бъдеще“, посочва Марк Гарнър, старши вицепрезидент за подразделението „Енергийна сигурност“ на Schneider Electric Европа. „Като си сътрудничим проактивно с организации като STACK, чиято визия наистина съвпада с нашата по отношение на DEI (многообразие, равенство, приобщаване) и ESG (екологични, социални и управленски фактори), и инвестираме в устойчивост, вярваме, че нашият сектор може да играе жизненоважна роля за ускоряване на декарбонизацията.“  

„STACK разглежда екологичната устойчивост и социалното въздействие като стратегически императив в своя бизнес, изтъква Мичилай Браун, вицепрезидент за ESG в STACK EMEA. „Използваме усъвършенствани методи за извличане на възобновяема енергия, управление на потреблението и опазване на ресурсите. Партньорството с компании като Schneider Electric ни помага да бъдем още по-добър партньор на нашите собствени клиенти.“

 

За да научите повече за работата на Schneider Electric за изграждане на по-устойчиво, цифрово бъдеще и ангажиментите на компанията по ESG, посетете уебсайта ѝ.

 

Articles sur le même thème

Aucune actualité disponible.

Evénements sur le même thème

Partager cette page Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Linkedin