Actus des entreprises

Schneider Electric издаде нова бяла книга за течно охлаждане в центрове за данни с изкуствен интелект

Schneider Electric издаде нова бяла книга за течно охлаждане в центрове за данни с изкуствен интелект.

 

  • Бяла книга No. 133 предоставя изчерпателни насоки за избор на оптимална архитектура за течно охлаждане на сървъри с изкуствен интелект, като разглежда общите предизвикателства и решения.
  • Документът изтъква предимствата на течното охлаждане, включително подобрената енергийна ефективност, повишената производителност на сървърите и намаленото въздействие върху околната среда.
  • Книгата предлага обзор на шестте типа архитектура за отвеждане на топлината и тяхната пригодност за различни среди на центровете за данни.

 

Schneider Electric, лидерът в дигиталната трансформация на енергийното управление и автоматизацията, издаде Бяла книга No. 133, озаглавена „Ориентиране в типа архитектура за течно охлаждане в центрове за данни с натоварвания, свързани с изкуствен интелект“. Документът предоставя задълбочен преглед на технологиите за течно охлаждане и техните приложения в съвременните центрове за данни, особено в тези, които работят с натоварвания с висока плътност и изкуствен интелект.

 

Търсенето на изкуствен интелект расте с експоненциални темпове. В резултат на това центровете за данни, необходими за технологията ИИ, генерират значителна топлина, особено онези, които имат сървъри за ИИ с ускорители, използвани за обучение на големи езикови модели, и с работни натоварвания за формиране на логически изводи. Това отделяне на топлина увеличава необходимостта от използване на течно охлаждане за поддържане на оптимална производителност, устойчивост и надеждност.

 

Най-новата бяла книга на Schneider Electric насочва операторите на центрове за данни и ИТ мениджърите към сложността на проблема с течното охлаждане, като предлага ясни отговори на критичните въпроси относно проектирането, внедряването и експлоатацията на охладителната система.

 

Познания за архитектурата на охлаждане с течност

 

В рамките на 12 страници авторите Пол Лин, Робърт Бънгър и Виктор Авелар определят две основни категории течно охлаждане за сървъри с изкуствен интелект: директно охлаждане на чипа и охлаждане чрез потапяне. Те описват компонентите и функциите на разпределителните блокове за охлаждащата течност (CDU), които са от съществено значение за управлението на температурата, потока, налягането и топлообмена в охладителната система.

 

„Работните натоварвания с изкуствен интелект представляват уникално предизвикателство пред охлаждането, което само въздушното охлаждане не може да разреши“, каза Робърт Бънгър, Innovation Product Owner, офис CTO, сегмент за центрове за данни в Schneider Electric. „Нашата бяла книга има за цел да хвърли светлина върху типовете архитектура за течно охлаждане, като предостави на операторите на центрове за данни необходимите знания, за да могат да вземат информирани решения при планирането на внедряването на течното охлаждане. Нашата цел е да предоставим на специалистите в центровете за данни практически идеи за оптимизиране на техните системи за охлаждане. Когато са наясно с компромисите и ползите от всеки тип архитектура, операторите могат да повишат производителността и ефективността на своите центрове за данни.“

 

Тази бяла книга е особено актуална и значима в светлината на започналото неотдавна сътрудничество между Schneider Electric и NVIDIA за оптимизиране на инфраструктурата на центровете за данни за приложения с изкуствен интелект.

 

Това партньорство представи първия публично достъпен референтен дизайн на център за данни с изкуствен интелект, който използва усъвършенстваните технологии за изкуствен интелект на NVIDIA и опита на Schneider Electric в инфраструктурата на центровете за данни.

 

Тези референтни проекти определят нови стандарти за внедряване и експлоатация на ИИ, като предоставят на операторите на центрове за данни иновативни решения за ефективно управление на натоварвания с висока плътност на ИИ.

 

За повече информация и за да изтеглите бялата книга, посетете сайта на Schneider Electric.

Articles sur le même thème

Aucune actualité disponible.

Evénements sur le même thème

Partager cette page Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Linkedin