Двустранни отношения

Френско-български икономически отношения

От 2005 година насам, двустранният стокообмен между Франция и България не спира да нараства, като наблюдаваме удвояване на търговския обмен за период от 10 години до достигането на 2 млрд. евро за 2018 г. 

Година

Стокообмен

Ръст %

Износ

Ръст %

Внос

Ръст %

Салдо

2005

1122.7

 

435.4

 

687.3

 

-252.0

2006

1262.4

12.4

503.8

15.7

758.6

10.4

-254.8

2007

1290.3

2.2

538.6

6.9

751.7

-0.9

-213.2

2008

1474.5

14.3

629.6

16.9

844.9

12.4

-215.3

2009

1118.4

-24.2

524.1

-16.7

594.2

-29.7

-70.1

2010

1258.1

12.5

628.4

19.9

629.7

6.0

-1.4

2011

1615.7

28.4

855.2

36.1

760.4

20.8

94.8

2012

1571.6

-2.7

830.0

-2.9

741.5

-2.5

88.5

2013

1727.9

10.0

960.1

15.7

767.8

3.5

192.3

2014

1741.8

0.8

948.0

-1.3

793.8

3.4

154.2

2015

1809.3

3.9

976.0

2.9

833.3

5.0

142.7

2016

1887.5

4.3

1063.4

9.0

824.1

-1.1

239.3

2017

1964.6

4.1

1092.6

2.8

871.9

5.8

220.8

2018

2007.4

2.2

1126.6

3.1

880.8

1.0

245.7

През 13-годишния период вносът на френски стоки е стабилен, докато износът на български стоки е умножен по 3. Това ни подсказва, че с развитието на конкурентноспособността и производствените капацитети на българските предприятия, те по традиция завземат пазарните дялове с по-ниска добавена  стойност и задоволяват нуждите на вътрешния пазар, както и външното търсене.

  • Франция е шестият по големина пазар за България. Франция купува от България редица електро и електронно оборудване за автомобили, дрехи и хранителни продукти.
  • Франция е осмият доставчик на стоки за България. България купува транспортна техника и оборудване от Франция, включително много автомобили (повече от 10% от общия ни износ), лекарства, козметика и хранителни продукти.

Френските инвестиции в България имат силно влияние върху развитието на двустранната търговия, както за внос, така и за износ. Френското икономическо присъствие в България се базира на около 200 дъщерни дружества, създаващи повече от 14 000 местни работни места, а към тях можем да добавим и индивидуалните предприемачи, които се реализират в различни сектори: информационни технологии, транспорт, строителство и т.н.

В статистически план френските инвестиции, вписани от Българската народна банка, също са се удвоили след присъединяването на България към Европейския съюз. Тези инвестиции обхващат много широк спектър от производствени дейности, като селско стопанство, хранително-вкусова промишленост, финансови услуги и застраховане, градски услуги, туристически, логистични, цифрови, дистрибуция, строителство, комуникации, социално обслужване посредством чекове за хранене в ресторанти или промишленост, с много големи имена котирани на борсата CAC 40, включително Шнайдер Електрик, Сен Гобен и Ер Ликид. През септември 2018 г.  с откриването на завода на Латекоер в Пловдив, България навлиза в европейската авиационна индустрия.

Сериозен ръст се наблюдава и в областта на туризма, като през 2018 г. за първи път броят на френските туристи в България надминава 200 000 души.

*Данните са от Министерство на икономиката и Регионалната икономическа служба към посолството на Франция. 

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin