Екип

Весела ТОДОРОВА-МОЗЕТТИГ Директор
Тел:+359 2 981 08 64 / +359 2 980 91 96; vessela.todorova-mosettig@ccifrance-bulgarie.org
Мая КИРОВА Мениджър Услуги за предприятията
Тел: +359 2 981 08 64 / +359 2 980 91 96 Мобилен: +359 879 122 322 maya.kirova@ccifrance-bulgarie.org
Константина КАРАНЕШЕВА Мениджър Комуникации & Събития
Тел: +359 2 981 08 64 / +359 2 980 91 96 Мобилен: +359 879 122 321 konstantina.karanesheva@ccifrance-bulgarie.org
Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin