Управителен съвет

Стефан ДЕЛАЙЕ Председател; Изпълнителен директор - "Хавас Груп"
stephane.delahaye@ccifrance-bulgarie.org
Патрик ФАВР Почетен председател; Управител на Стар Бат България
+ 359 2 981 49 29 patrick.favre@ccifrance-bulgarie.org
Олга САНДОВА Заместник-председател; Изпълнителен директор - Автомотор Корпорация
+ 359 2 802 22 22 olga.sandova@ccifrance-bulgarie.org
Владимир ИВАНОВ Заместник-председател; Отговорник отдел " Франкофонски клиенти" адвокатско дружество ГЕОРГИЕВ, ТОДОРОВ И КО
+359 2 937 65 00 vladimir.ivanov@ccifrance-bulgarie.org
Димитри АТАНАСОВ Главен секретар на УС; Директор - Аркадия Инженеринг
+359 2 865 68 85 dimitrie@arcadiabg.com
Меди БЕНБУГЕРА Член с УС; Изпълнителен директор - Идънред България
+359 2 974 02 20 Medhi.BENBOUGUERRA@edenred.com
Ерик ДЮМА Член на УС; Партньор - Ato Strategic
Eric.Dumas@ato-strategic.com
Венета ПИСАРСКА-БЕХАР Член на УС; Изпълнителен директор на Лесафр България
+359 887 395 830 v.pissarska@lesaffre.com
Тома СТАНИШЕВ Член на УС; Управител на Galardo Real Estate
+359 2 821 21 21 t.stanishev@galardo.bg
Мира ДРАГАНОВА Член на УС; Генерален директор на НАОС за страните от Източна Европа
+359 2 439 39 29 mira.draganova@bg.naos.com
Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin