Публикации

За камарата

Подготовка на Годишник 2021/22

Уважаеми членове, Сърдечно благодарим на всички, които вече ни изпратиха попълнени формуляри и рекламни карета за новото издание на ФБТИК. Молим...

Актуално за компаниите

Интервю за Bloomberg Bulgaria

Стефан Делайе и Весела Тодорова-Мозеттиг с коментар за френските инвестиции в България.