Услуги за предприятия

Услуги за България

Детайлен списък с контакти

  • Идентифициране на компании (лице за контакт, адрес, телефон, електронна поща и описание на дейността на компанията) ;
  • Осъществяване на контакт с потенциалните партньори - специфично лице за контакт в компанията ; 
  • Изработване на финален доклад под формата на таблица ;

Мисия за проучване на пазара

  • Организация на мисия за проучване на пазара в България с предварително потвърдени и идентифицирани проспекти ;
  • Придружаване и осигуряване на превод от служител на Камарата ;

За повече информация, свързана с услугите, молим да се обърнете към нашия екип.
 

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin