Услуги за предприятия

Услуги за България

Детайлен списък с контакти

  • Идентифициране на компании (лице за контакт, адрес, телефон, електронна поща и описание на дейността на компанията) ;
  • Осъществяване на контакт с потенциалните партньори - специфично лице за контакт в компанията ; 
  • Изработване на финален доклад под формата на таблица ;

Мисия за проучване на пазара

  • Организация на мисия за проучване на пазара в България с предварително потвърдени и идентифицирани проспекти ;
  • Придружаване и осигуряване на превод от служител на Камарата ;

За повече информация, свързана с услугите, молим да се обърнете към нашия екип.
 

Френско-българската търговска и индустриална камара е референтен партньор на Team France Export по отношение на МСП, които се обръщат към държавния френски механизъм за подкрепа на износа, за извършването на услуги, свързани с проучване на пазара и идентифициране на търговски партньори. *Team France Export е основана от следните структури : Регионалните търговско-индустриални камари във Франция ‘CCI France’, Френска държавна агенция за насърчване на международното присъствие на френските компании ‘Business France’, Френската държавна банка за инвестиции ‘Bpifrance’ и Асоциацията на френските региони.

 

ФБТИК е референтен доставчик на услуги за всички сектори за  Bretagne Commerce International – асоциация, обединяваща над 1000 бретански предприятия и на чиято подкрепа за развитието на местната икономика се опират Регионалния съвет на Бретан и Регионалната търговско-индустриална камара.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin