Събития

За отминалите събития

Равносметка за събитие

Втора конференция - Nearshoring в България

Във връзка със състоялата се в четвъртък международна онлайн конференция „Bulgaria as a Top Nearshoring destination“ министърът на икомомиката, г-н...

Равносметка за събитие

Уебинар „Планът за възстановяване на България и устойчивостта по отношение на изменението на климата“

Председателят на ФБТИК имаше удоволствието да участва в уебинар „План за възстановяване на България и устойчивост по отношение на климатичните...

Равносметка за събитие

Уебинар : «Хоризонт Европа » 2021-2027

ФБТИК имаше удоволствието днес да бъде домакин на уебинар с голямо участие на тема селскостопанския компонент на следващата европейска програма за...

tous les bilans