Нови членове

Alliance Medica Capital

[Translate to Bulgare:]

Алианс Медика Кепитъл реализира проекти в сферата на високите технологии и робитиката. Компанията се фокусира върху проучване и развитие на решения и продукти в сферата на изкуственият интелект, роботиката и 5G, приложими както в частният, така и в публиният сектор.

W. https://alliance-medica.net/en/

[Translate to Bulgare:] Articles sur le même thème

No news available.

[Translate to Bulgare:] Evénements sur le même thème

[Translate to Bulgare:] PLUS D'ACTUALITÉS

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin