Медийно присъствие

За камарата

Подготовка на Годишник 2021/22

Уважаеми членове, Сърдечно благодарим на всички, които вече ни изпратиха попълнени формуляри и рекламни карета за новото издание на ФБТИК. Молим...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin