Събития

Кръгла маса на тема "Бъдещето на храните - готови ли сме?"

Днес в София Тех Парк се проведе първата кръгла маса на тема “Бъдещето на храните - готови ли сме?”, организирана от Асоциацията на производителите и преработвателите на насекоми.  

Целта на конференцията е да бъде засегнат глобалния проблем за изхранването, както и да бъдат представени най-иновативните решения за устойчивостта на хранителните вериги.

Модератор на събитието беше директорът на ФБТИК, госпожа Весела Тодорова-Мозеттиг.


Бъдещето започва от днес и се надявам, че чрез днешната кръгла маса ще потърсим отговор на проблема : как да разработим модели за хранителните системи, поносими за местната и глобална околна среда, произвеждащи качествени продукти, благоприятстващи човешкото здраве и същевременно финансово достъпни и културно приемливи”, сподели госпожа Тодорова-Мозеттиг по време на конференцията.
 

Сред партньорите и участниците в кръглата маса бяха също така BESCO, Cleantech Bulgaria, Harmonica, Endeavor Bulgaria, NV3, BlackPeak Capital, Morningside hill, Foody.to и Университетът по хранителни технологии.

[Translate to Bulgare:] Articles sur le même thème

No news available.

[Translate to Bulgare:] Evénements sur le même thème

No event matches your search

[Translate to Bulgare:] PLUS D'ACTUALITÉS

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin